+381 63 17 59 548, +381 63 8 44 7 339, +381 62 8 55 70 39

Stubaste jabuke

Stubaste jabuke

Stubaste jabuke su biološka novina koja omogućava gajenje velikog broja biljaka po jedinici površine (10000 biljaka/ha) i postizanje visokog prinosa na malim površinama. Voćke se gaje bez naslona. Sve radne operacije se obavljaju sa zemlje, jer visina voćaka ne prelazi 3 m u punoj rodnosti. Razmak sadnje je 1,2 x 0,5 m. Voćne sadnice stubaste jabuke rađaju i u našim krajevima, ali ne podnose niske temperature. Plod je krupan u odnosu na stablo, ima prijatnu aromu i lepu boju. Voćne sadnice stubaste jabuke mogu se saditi u saksiji usled nedostatka prostora, ali i oko okućnice. Vreme zrenja: kraj septembra.

Opis

Stubaste jabuke su biološka novina koja omogućava gajenje velikog broja biljaka po jedinici površine (10000 biljaka/ha) i postizanje visokog prinosa na malim površinama. Voćke se gaje bez naslona. Sve radne operacije se obavljaju sa zemlje, jer visina voćaka ne prelazi 3 m u punoj rodnosti. Razmak sadnje je 1,2 x 0,5 m. Voćne sadnice stubaste jabuke rađaju i u našim krajevima, ali ne podnose niske temperature. Plod je krupan u odnosu na stablo, ima prijatnu aromu i lepu boju. Voćne sadnice stubaste jabuke mogu se saditi u saksiji usled nedostatka prostora, ali i oko okućnice. Vreme zrenja: kraj septembra.