+381 63 17 59 548, +381 63 8 44 7 339, +381 62 8 55 70 39

Višnja

Višnja (lat.- Prunus cerasus) je drvo iz porodice Rosaceae, a pripada rodu Prunus, zajedno s trešnjom i šljivom. Raširena je po velikom delu Evrope i jugozapadne Azije.

Drvo višnje je manje od trešnje, naraste od 4-10 m, a i grane su joj tanje i kraće nego kod trešnje. Plod joj je kiselkast i opor.

Plodovi višnje se manje upotrebljavaju od trešanja, zbog svoje kiselosti. Često se od nje pravi liker i druga alkoholna pića. Poznat je veliki broj sorti višanja.

Kultivisana višnja je selektirana od raznih divljih vrsta Prunus cerasus. Prve kultivisane vrste su se pojavile na obalama Kaspijskog i Crnog mora, a bila je poznata starim Grcima u 3.veku p.n.e. Bila je dosta popularna kod Persijanaca i Rimljana, koji su je raširili po celom carstvu. U Ameriku je stigla odmah po doseljavanju prvih kolonizatora.


Višnje su na sledećim podlogama: magriva i divlja trešnja.